Αστική ευθύνη

Όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να προκαλέσουν, στο πλαίσιο λειτουργίας τους, ζημιά σε τρίτους όπως σε πελάτες, εργαζομένους, προμηθευτές, μετόχους ή ακόμα και στο περιβάλλον. Επειδή κανείς δεν είναι αλάνθαστος και τυχαία ζημιογόνα γεγονότα μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, φρόντισε να έχεις ένα ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης.

liability

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης όχι μόνο προστατεύει άμεσα την επιχείρησή σου από τυχόν οικονομικές αξιώσεις τρίτων αλλά ταυτόχρονα προστατεύει και τη φήμη της σε ένα ενδεχόμενο “στραβοπάτημα”.

Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια Γενικής Αστική Ευθύνη καλύπτει ζημιές (Θάνατο, Σωματικές Βλάβες ή / και Υλικές Ζημιές) που θα προκληθούν σε τρίτους με υπαιτιότητα της ασφαλισμένης επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία, από την χρήση και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των απαιτήσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Ενδεικτικές κατηγορίες που καλύπτονται είναι :

 • Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα
 • Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Παιδικοί σταθμοί
 • Ιατρεία
 • Φαρμακεία
 • Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία
 • Καταστήματα
 • Αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια
 • Θέατρα, κινηματογράφοι
 • Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του εργοδότη προς τους υπαλλήλους του για σωματικές βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία

Επαγγελματική Ευθύνη

Η ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές) που θα συμβούν στους πελάτες μιας επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία από λάθη, σφάλματα ή παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά επαγγέλματα που καλύπτονται:

 • Ιατροί
 • Νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές
 • Φαρμακοποιοί
 • Λογιστές, φοροτεχνικοί
 • Δικηγόροι
 • Αρχιτέκτονες, εργολάβοι, πολιτικοί μηχανικοί
 • Tour Operators
 • Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Ψυκτικοί
 • Κομμωτές
Αστική Ευθύνη προϊόντος

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης προϊόντων καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή (θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά) η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος που διέθεσε. Ασφαλισμένος μπορεί να είναι ο παραγωγός, ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο προμηθευτής, ο έμπορος ή και ο διανομέας στο εμπόριο του προϊόντος.