Ομαδική ασφάλιση

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους κύριους πόρους κάθε επιχείρησης που κρίνει την πορεία της. Η γνωστή ρήση “oι άνθρωποι κάνουν τις επιχειρήσεις” επιβεβαιώνεται καθημερινά σε όλες τις επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ως σύγχρονος επιχειρηματίας θέλεις να φροντίζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους της επιχείρησής σου και τις οικογένειές τους. Η ομαδική ασφάλιση εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για τους εργαζομένους σου καθώς επίσης και σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σου.

group insurance

Τα τελευταία χρόνια οι ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης εντείνουν την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως τέτοιων προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνονται τα ασφαλιστήρια Ομαδικής Ασφάλισης;

Η Ομαδική Ασφάλιση απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που απασχολούν τουλάχιστον 5 εργαζομένους. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, στα Ομαδικά συμβόλαια Ζωής, Ατυχημάτων και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά.

Άλλες περιπτώσεις ομάδων που μπορούν να καλυφθούν με τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια είναι οι σύλλογοι και τα σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό τους.

Τι παρέχει η Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ;

Καλύπτονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι οικογένειές τους σε περιπτώσεις απρόβλεπτων περιστατικών υγείας (ατυχήματα ή ασθένειες) που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Εκτός από τους υπαλλήλους μπορεί να καλυφθεί και ο ίδιος ο επιχειρηματίας καθώς και η οικογένειά του. Ενδεικτικές παροχές:

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
 • Ασφάλισης Ατυχημάτων
 • Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Κάλυψη εξόδων Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 • Παροχές Μητρότητας
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Φορολογικά οφέλη για την επιχείρηση: Φοροαπαλλαγή για ασφάλιστρα έως 1.500€ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο.

Τι παρέχει ένα Ομαδικό Συνταξιοδοτικό;

Σκοπός των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών είναι η συσσώρευση και δημιουργία κεφαλαίου κατά τα χρόνια απασχόλησης του εργαζομένου στην επιχείρηση. Ο εργοδότης ενισχύει τη σύνταξη των εργαζομένων του με εισφορές που καταβάλλει κάθε χρόνο ανά εργαζόμενο στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει αν θα καταβάλλει και ο ίδιος εισφορές για να ενισχύσει τη σύνταξη που χτίζεται.

Η εξαγορά του ποσού που έχει συσσωρευτεί για κάθε εργαζόμενο λαμβάνεται τη στιγμή της συνταξιοδότησής του. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από την εταιρία ή απόλυσης προβλέπεται από τους όρους του κάθε ασφαλιστηρίου το ποσό της εξαγοράς που δικαιούται ο ασφαλισμένος. Συνήθως, στην πρόωρη εξαγορά επιστρέφονται οι εισφορές που έχει καταβάλει ο ίδιος ο εργαζόμενος και ένα ποσοστό των εισφορών του εργοδότη.

Φορολογικά οφέλη για την επιχείρηση: Πλήρης φοροαπαλλαγή για τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει για κάθε εργαζόμενο ο οποίος εντάσσεται στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013.

Φορολογικά οφέλη για τον εργαζόμενο πριν και μετά τη συνταξιοδότηση (Ν.4172/2013): Πλήρης φοροαπαλλαγή για τις εισφορές που πληρώνει εθελοντικά. Αυτοτελής φορολόγηση για την εξαγορά του ποσού που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό κάθε εργαζομένου.

Ποια τα οφέλη των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων για την επιχείρηση;
 • Αποτελούν επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για υψηλότερη αποδοτικότητα & παραγωγικότητα
 • Βελτιώνουν τις σχέσεις της διοίκησης με τους εργαζομένους
 • Προσελκύουν και συγκρατούν ικανά στελέχη στην επιχείρηση
 • Καλύπτουν την επιχείρηση στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια ενός εργαζομένου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας
 • Είναι ευέλικτα και σχεδιάζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης
 • Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως για παράδειγμα στα Στελέχη και τους Διευθυντές
 • Η επιχείρηση έχει σημαντικά φορολογικά οφέλη.
Ποια τα οφέλη των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων για τους εργαζόμενους;
 • Συμπληρώνουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης και επιτρέπουν τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου και της οικογένειάς του.
 • Μειώνουν το άγχος που προκαλεί η οικονομική αβεβαιότητα και λειτουργούν θετικά στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.
 • Σε πολλές περιπτώσεις Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής δεν απαιτείται έλεγχος της κατάστασης της υγείας των ασφαλισμένων κατά την έναρξη της ασφάλισης
 • Έχουν τη δυνατότητα, με πολύ χαμηλό κόστος, να αποκτήσουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας τα οποία συμπληρώνουν το Ομαδικό τους πρόγραμμα εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πληρέστερη κάλυψη.