Νομική προστασία

Στόχος κάθε σύγχρονου επιχειρηματία είναι να ασκεί καθημερινά με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα ώστε να επιτυγχάνει την επιθυμητή κερδοφορία για την επιχείρησή του. Πολλές φορές κατά την άσκηση της επαγγελματική δραστηριότητας ο επιχειρηματίας (ή η επιχείρηση) θα έρθει αντιμέτωπος με απρόοπτα γεγονότα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, δημιουργούν επιπρόσθετα κόστη και συχνά επιλύονται μέσω νομικών ενεργειών (εξώδικων ή δικαστικών).

business legal protection

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα νομικών παροχών που έχει η επιχείρηση στη διάθεσή της το οποίο μπορεί να καλύψει:

  • Αμοιβές του δικηγόρου
  • Δικαστικά έξοδα
  • Αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • Αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
Ποιοι μπορούν να καλυφθούν με ένα ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας Επιχείρησης;
  • Ο επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας για την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί
  • Τα μέλη της οικογένειάς του εφόσον απασχολούνται στην επιχείρηση
  • Οι υπάλληλοι ή εργάτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Τι καλύπτει η Νομική Προστασία Επιχείρησης;

Νομική Προστασία Αποζημίωσης. Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης, απαιτήσεις δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.

Ποινική Νομική Προστασία. Καλύπτει αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στο χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λπ. Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί σχεδόν πάντοτε ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχείρησης.

Νομική Προστασία Εργατικών Διαφορών. Αφορά τις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.

Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία

Νομική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης

Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Επιχείρησης