Ασφάλιση εταίρων επιχείρησης

Οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι εταίροι μια επιχείρησης είναι αυτοί της απώλειας ζωής, της μόνιμης ολικής ανικανότητας και της διάγνωσης σοβαρών ασθενειών. Στις παραπάνω περιπτώσεις η επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά προβλημάτων λειτουργίας. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός κάλυψης ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί και να επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης .

partner insurance

Οι πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες ασφάλισης είναι:

Ασφάλιση Ανθρώπου-Κλειδί (KeyMan Insurance)

Σε μια επιχείρηση πολύ συχνά υπάρχουν στελέχη τα οποία εργάζονται σε νευραλγικές θέσεις χωρίς απαραίτητα να κατέχουν μερίδιο σε αυτή. Πολλές φορές θεωρούνται από τα μεγαλύτερα assets που διαθέτει η επιχείρηση και για αυτό και τους αποκαλούν ανθρώπους-κλειδιά.

Άνθρωπος-κλειδί σε μια επιχείρηση, ανάλογα με τον μέγεθος και το αντικείμενό της, μπορεί να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Πωλήσεων, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ή οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση υψηλής σημαντικότητας για την επιχείρηση. Σε περίπτωση που η θέση του ανθρώπου-κλειδί μείνει κενή λόγω απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία, η επιχείρηση καλείται να αντικαταστήσει το στέλεχός της με ένα ισάξιο σε εργασιακές ικανότητες στέλεχος πιθανότατα από την αγορά εργασίας ή πολλές φορές και μέσα από την ίδια την επιχείρηση.

Τόσο η αναζήτηση όσο και η αντικατάσταση και εκπαίδευση του νέου στελέχους χρειάζονται αρκετό χρόνο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η επιχείρηση είναι δύσκολο έως απίθανο να λειτουργεί το ίδιο καλά και παραγωγικά. Η απουσία του ανθρώπου-κλειδί έστω και προσωρινά συνεπάγεται απώλεια κερδών. Με την ασφάλιση του ανθρώπου-κλειδί για τους παραπάνω κινδύνους η εταιρία εξασφαλίζει, ως δικαιούχος του συμβολαίου, ένα κεφάλαιο το οποίο έρχεται να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των χαμένων κερδών.

Ασφάλιση αγοραπωλησίας μεριδίων

Στην περίπτωση που ένας από τους συνεταίρους φύγει από τη ζωή πρόωρα, η ασφάλεια Ζωής δίνει τη δυνατότητα στον άλλον εταίρο (ή εταίρους) να εξαγοράσει το μερίδιο του από τους δικαιούχους του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την επαγγελματική του πορεία έχοντας τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησής του. Με αυτό τον τρόπο κανένας από τους δύο συνεταίρους δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να χρειαστεί αιφνίδια ένα μεγάλο κεφάλαιο ώστε να αγοράσει από τους κληρονόμους του εκλιπόντος το μερίδιό του για να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ασφάλιση αγοραπωλησίας μεριδίων συνοδεύεται και από μια εξωεταιρική συμφωνία μετόχων (shareholders’ agreement) η οποία ενεργοποιείται μαζί με την ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφάλιση συνεπακόλουθης ζημιάς

Ακόμα και αν έχουμε μεριμνήσει ως επιχειρηματίες για την εξασφάλιση ενός κεφαλαίου σε περίπτωση επέλευσης ενός εκ των παραπάνω κινδύνων, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης χρειάζεται χρόνος. Για να αντικατασταθεί ένα στέλεχος, για να βρεθεί ένας αγοραστής, για να πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία μεριδίων τις περισσότερες φορές απαιτείται αρκετός χρόνος. Σε αυτό το διάστημα η επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να υπολειτουργεί, το οποίο συνεπάγεται απώλεια κερδών. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναλογιστούμε και να μεριμνήσουμε για την εξασφάλιση ενός επιπλέον κεφαλαίου το οποίο θα καλύψει τις συνεπακόλουθες ζημιές μετά την επέλευση του κινδύνου.

Ασφάλιση σε περίπτωση προβλήματος διαδοχής

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Στα βιβλία μιας τέτοιας επιχείρησης στο ενεργητικό, δε παρουσιάζεται η αξία του ιδιοκτήτη του οποίου ο ρόλος είναι πολυδιάστατος. Είναι αυτός ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος και ταυτόχρονα διοικεί την επιχείρησης αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντα εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας ή μόνιμης ολικής ανικανότητας ή απώλειας ζωής, η οικογένειά του θα πρέπει να αναλάβει η ίδια αυτά τα καθήκοντα για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να βάλει λουκέτο στην επιχείρηση.

Αρκετές φορές όμως ο/η σύζυγος ή τα παιδιά του παθόντα δεν είναι σε θέση να αναλάβουν κάτι τέτοιο και έτσι η επιχείρηση αναγκάζεται να κλείσει και κατά συνέπεια η οικογένεια να χάσει το εισόδημα που εισέπραττε από αυτήν. Η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να δώσει λύση σωτηρίας εξασφαλίζοντας στην οικογένεια ένα επαρκές κεφάλαιο με το οποίο, σε περίπτωση επέλευσης κάποιου από τους παραπάνω κινδύνους, θα μπορέσει να προσλάβει ένα ή και δύο ανθρώπους για να αναλάβουν πλέον την λειτουργία της επιχείρησης.

Επιπλέον, η ασφάλεια χρησιμεύει και στους ίδιους τους κληρονόμους του θανούντος ιδιοκτήτη, καθώς είναι πλέον σε θέση να εξοφλήσουν τυχόν χρέη της επιχείρησης σε προμηθευτές, υπαλλήλους, κράτος χωρίς να επιβαρυνθούν οι ίδιοι ή να βρεθούν στην ακόμα πιο δυσάρεστη θέση να προχωρήσουν σε δανεισμό.