Ειδικοί κίνδυνοι

specialized risks

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι ένα προϊόν το οποίο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους. Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέπει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

Ποια τα οφέλη της ασφάλειας πιστώσεων;

 • Αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ένα ασφαλιστήριο πιστώσεων μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση στην τράπεζα για επέκταση της χρηματοδότησής μιας επιχείρησης
 • Υποστήριξη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, μέσα από τη χαρτογράφηση ευκαιριών αλλά και πιθανών κινδύνων
 • Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε νέες αγορές και προϊόντα, πάντοτε με ασφάλεια, δεδομένου ότι γνωρίζετε πως μπορείτε να προστατευτείτε έναντι επισφαλών απαιτήσεων

Ποιες εταιρίες μπορούν να ασφαλιστούν;

Όλες οι ελληνικές εταιρίες (ελληνικό ΑΦΜ) οι οποίες:

 • πραγματοποιούν εγχώριο ή και εξαγωγικό τζίρο πάνω από € 1.500.000
 • τον πραγματοποιούν με μέγιστη περίοδο πίστωσης τους 6 μήνες
Ασφάλιση Μεταφορών

Η ασφάλιση μεταφορών καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις), τα οποία διακινούνται με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, για οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εισάγουν, εξάγουν ή διακινούν στο εσωτερικό της χώρας εμπορεύματα. Επίσης μπορούν να καλυφθούν μεταφορείς και διαμεταφορείς για την κάλυψη της ευθύνης τους.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ευρέως οι τυποποιημένες καλύψεις που έχουν συνταχθεί από το Ινστιτούτο των Άγγλων ασφαλιστών. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρήτρες είναι:

Institute Cargo Clause (C)

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα

Institute Cargo Clause (Β)

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της ρήτρας “C” και επιπλέον

 • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
 • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή στο πλωτό μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
 • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Institute Cargo Clause (Α)

Καλύπτονται όλες η ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται. Στην ουσία πρόκειται για κάλυψη κατά παντός κινδύνου.

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Η ασφάλιση έργων τέχνης παρέχει κάλυψη για μεμονωμένα έργα ή συλλογές κατά την μεταφορά, την έκθεση, την αποθήκευση ή την διατήρησή τους εντός κατοικίας.

Μέσω ενός ασφαλιστηρίου έργων τέχνης μπορούν να καλυφθούν ενδεικτικά:

 • Ιδιώτες συλλέκτες που διαθέτουν έργα τέχνης ή αντίκες μεγάλης αξίας στην κατοικία τους
 • Εκθέτες έργων τέχνης με αίθουσες τέχνης ή Γκαλερί
 • Καταστήματα Έργων Τέχνης
 • Παλαιοπωλεία
 • Μουσεία

Ενδεικτικά οι καλύψεις που προσφέρονται είναι:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 • Θραύση ή/και διαρροή σωληνώσεων
 • Κλοπή διαρρήξεως ή Ληστεία
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλη Βλάβη, Βανδαλισμός
 • Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση οχήματος
 • Σεισμός
 • Κατά παντός κινδύνου
Cyber Insurance

Η δήλωση του Robert Mueller, Γενικού Διευθυντή του FBI 2001-2013, “Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που έχουν υποστεί παραβίαση συστημάτων και σε αυτές που θα υποστούν στο μέλλον” περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βαθμό έκθεσης των επιχειρήσεων σε διαδικτυακούς κινδύνους καθώς και την ευαλωτότητά τους απέναντι σε αυτούς.

Οι παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στον κόσμο των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες από κυβερνοεπιθέσεις και προσφέρει προστασία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για τον περιορισμό των κινδύνων τους.

Τα κύρια στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης είναι:

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει
 • Έξοδα και υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας συστημάτων και απώλειας προσωπικών δεδομένων
 • Διακοπή Εργασιών – Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Πρόσβαση σε Ομάδα ∆ιαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας, τα μέλη της οποίας έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό περιστατικών παγκοσμίως
 • Διοικητικά Πρόστιμα – Πρόστιμα που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ως συνέπεια ενός περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και απώλειας προσωπικών δεδομένων
 • Κυβερνοεκβιασμός – Διαχείριση περιστατικών κυβερνοεκβιασμού από ομάδες ειδικών και καταβολή λύτρων σε Bitcoin σε περίπτωση που η επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή
 • Money Fraudulent Transfer – Αποστολή Χρημάτων σε άγνωστο παραλήπτη μετά από λήψη παραποιημένου παραστατικού μέσω email
 • Τηλεπικοινωνιακή Απάτη (Telecom Freaking) – Κόστος τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων λόγω παράνομης πρόσβασης & χρήσης εταιρικού τηλεφωνικού κέντρου

Ποιες εταιρίες χρειάζεται να έχουν Cyber Insurance

Η ασφάλεια ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Insurance) απευθύνεται σε κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδομένα ή έχει παρουσία στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοποίησή της. Ενδεικτικά παραδείγματα εταιριών:

 • Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers
 • Cloud Providers, e-commerce platforms, search engines
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας , Νοσοκομεία , Κλινικές ,Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Τράπεζες
 • Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Πάροχοι ενέργειας
 • Μεταφορικές Εταιρίες
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Αλυσίδες Λιανικής Πώλησης (Retailers)
 • Δικηγορικές Εταιρίες
 • Συμβουλευτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές ,Κάρτες επιβράβευσης εμπιστοσύνης (Loyalty Cards)
 • Όλες οι εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS)

Τι κυρώσεις προβλέπει το GDPR για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων (GDPR), o οποίος ισχύει από τις 25.05.2018, οι εταιρίες που δε καταφέρνουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους:

 • είναι υποχρεωμένες να αναγγείλουν εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό του, κάθε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
 • κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι €20 εκατομμύρια ή έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 • είναι υποχρεωμένες να αποζημιώσουν τους πελάτες των οποίων δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους.