Σκάφος

boat insurance

Για τους λάτρεις της θάλασσας, το σκάφος είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που τους επιτρέπει να απολαμβάνουν τις ομορφιές της θάλασσας. Αν είσαι κάτοχος σκάφους θα πρέπει να έχεις ασφαλισμένο, υποχρεωτικά βάσει της νομοθεσίας, το σκάφος σου για τις παρακάτω καλύψεις:

Αστική Ευθύνη για:

 • Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 500.000
 • Σωματικές βλάβες τρίτων ανά επιβάτη μέχρι € 50.000
 • Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000.
Τι είδη σκαφών ασφαλίζονται;

Κατηγορίες σκαφών που μπορούν ενδεικτικά να ασφαλιστούν είναι:

 • Ταχύπλοα
 • Ιστιοφόρα
 • Jet Ski
 • Περιηγητικά
 • Κανό, ιστιοσανίδες, αετοσανίδες, θαλάσσια ποδήλατα
Πώς μπορώ να ασφαλίσω το σκάφος μου πιο ολοκληρωμένα;

Αν θέλεις να έχεις μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για το σκάφος σου τότε θα πρέπει να εξετάσεις την ασφάλιση Ιδίων ζημιών. Πρόκειται για ασφαλιστήριο “Κατά παντός Κινδύνου” με το οποίο καλύπτεται το ίδιο το σκάφος, οι μηχανές και ο εξοπλισμός του για ζημιές και απώλειες που θα προκληθούν σε αυτό. Ενδεικτικοί κίνδυνοι που καλύπτονται είναι:

 • Θαλάσσιοι κίνδυνοι
 • Πρόσκρουση, σύγκρουση, προσάραξη
 • Φωτιά, έκρηξη
 • Κλοπή ολόκληρου του σκάφους
 • Σεισμός, κεραυνός, πειρατεία
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα διάσωσης (σώστρα)
 • Πτώση εξωλέμβιας μηχανής στη θάλασσα
 • Ζημιά άξονα και προπέλας από πρόσκρουση

Το σκάφος καλύπτεται όταν πλέει, όταν ελλιμενίζεται, όταν βρίσκεται εκτός θαλάσσης σε προστατευμένο χώρο και επίσης κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.