Αυτοκίνητο

Η ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη του κατόχου και νόμιμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Εκτός από την αστική ευθύνη προς τρίτους καλύπτει και ζημιές στο ίδιο το όχημα από διάφορους κινδύνους που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

car insurance

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος (αυτοκίνητο, μηχανή, φορτηγό, κλπ). Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δεν το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Τι καλύψεις μπορώ να βρω στα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου;

Βασική Ασφάλεια

Οι υποχρεωτικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος είναι: Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων €1.220.000 & Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων €1.220.000. Η συγκεκριμένη κάλυψη θεωρείται η βασική και σε αυτή μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικές καλύψεις όπως:
Θραύση κρυστάλλων, Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, Προσωπικό Ατύχημα, Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Ασφάλεια Πυρός/Κλοπής

Καλύπτει ό, τι η βασική ασφάλεια και επιπλέον την τρέχουσα αξία του οχήματός σας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί ή καεί. Για τις συμπληρωματικές καλύψεις ισχύει ό,τι και στη βασική με τις εξής επιπλέον επιλογές:
Φυσικά Φαινόμενα, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες

Μικτή Ασφάλεια

Η μικτή ασφάλεια (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών) είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορείτε να έχετε. Καλύπτει ο,τι και η ασφάλεια πυρός/κλοπής και επιπλέον η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα, αφού αφαιρεθεί η απαλλαγή που ορίζεται στο συμβόλαιο.

Η απαλλαγή, δηλαδή η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποκατάσταση της ζημιάς, ισχύει πάντα στην κάλυψη της μικτής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή. Η απαλλαγή διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία (ενδεικτικά οι απαλλαγές κυμαίνονται από 250€ έως 1500€ ανά ατύχημα). Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσετε με την εταιρεία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Πώς μπορώ να πάρω προσφορά από τη DFAdvisors;

Μπορείς να συγκρίνεις τιμές και παροχές, ακόμα και να ολοκληρώσεις τη διαδικασία ασφάλισής σου μέσω του e-shop μας ή να ζητήσεις να επικοινωνήσουμε μαζί σου συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Τι στοιχεία ζητώνται και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρώσω τη διαδικασία ασφάλισης online;

Η διαδικασία ασφάλισης online είναι ταχύτατη και πανεύκολη! Η ολοκλήρωση της διαδικασίας από την σύγκριση έως και την ηλεκτρονική παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας είναι 100% online και απαιτεί λιγότερο απο 5′!
Επιπλέον, στη df advisors σας παρέχουμε την καινοτομία Easy Buy , δηλαδή ειδικά ασφαλιστικά πακέτα για τα οποία δεν απαιτείται καν η αποστολή δικαιολογητικών. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης της ασφάλισης είναι ακόμα μικρότερος και δεν ξεπερνά τα 2′ αρκεί να συμπληρώσεις με ακρίβεια τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πινακίδα του οχήματος
 • Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας
 • Μάρκα & Έκδοση Μοντέλου
 • Ημ/νια γέννησης ιδιοκτήτη
 • Έτη διπλώματος οδηγού
 • Ταχυδρομικός Κώδικας άδειας οχήματος

Στις λίγες περιπτώσεις που θα χρειασθούν δικαιολογητικά, ζητούνται τα εξής:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Φωτοτυπία προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Τιμολόγιο αγοράς (μόνο σε περίπτωση καινούργιου οχήματος)

Για συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορείς να συμβουλευτείς τον Οδηγό Ασφάλισης Αυτοκινήτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΡΑ
Online

Ασφάλιση αυτοκινήτου Ασφάλιση μηχανής
Ποια είναι η ασφαλιζόμενη αξία που πρέπει να ορίσω για το αυτοκίνητό μου αν επιλέξω ασφάλεια πυρός/κλοπής ή μικτή;

Μεγάλη σημασία όταν συνάπτετε ασφαλιστήριο με κάλυψη πυρός κλοπής ή μικτής έχει η αξία οχήματος που έχετε δηλώσει γιατί με βάση αυτή θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, θα καταβάλει αποζημίωση κλοπής με βάση την τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει υπερασφάλιση ή υπασφάλιση.

Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας και αντίθετα, υπασφάλιση υπάρχει όταν είναι μικρότερη.

Παραδείγματα:

Υπερασφάλιση
Τρέχουσα εμπορική αξία οχήματος: € 15.000. Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος: € 25.000. Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, η αποζημίωση για ολική καταστροφή θα είναι ίση με την τρέχουσα δηλ. € 15.000

Υπασφάλιση
Tρέχουσα εμπορική αξία οχήματος: € 15.000, Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος: € 10.000. Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, η αποζημίωση θα είναι ίση με την ασφαλιζόμενη αξία μείον το ποσοστό υπασφάλισης δηλ. € 10.000 – 0.33 * 10.000 = € 6.700

Πόσο επηρεάζει το ασφάλιστρο η συχνότητα πληρωμής που θα επιλέξω;

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, υπάρχει μία άνοδος στα ασφαλιστήρια τρίμηνης διάρκειας. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η περιορισμένη κυκλοφορία κάποιων οχημάτων (πχ τους χειμερινούς μήνες), η επικείμενη πώληση του οχήματος και κυρίως η εσφαλμένη αντίληψη ότι τα τρίμηνα ασφαλιστήρια συμφέρουν! Η αλήθεια όμως είναι ότι η τρίμηνη ασφάλεια είναι ακριβότερη από την εξάμηνη (προσαύξηση 3-5%) και ακόμα πιο ακριβή από την ετήσια. Αντίθετα, τα εξάμηνα και κυρίως τα ετήσια συμβόλαια (έκπτωση έως και 15%) είναι πιο συμφέροντα καθώς το ασφάλιστρο ανα μήνα είναι σαφώς πιο χαμηλό.

Δικαιούμαι κάποια έκπτωση βάσει επαγγέλματος;

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις κάτωθι επαγγελματικές ή άλλες ειδικές κατηγορίες. Ανάλογα με την εταιρεία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κυμαίνονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφάλιστρα. Διαβάστε προσεκτικά σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε γιατί μπορεί να μειώσετε σημαντικά το κόστος της ασφάλειάς σας.

Έκπτωση Δημοσίων Υπαλλήλων

Ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε ΔΕΚΟ καθώς και οι Κληρικοί και οι Ιερωμένοι.

Έκπτωση Ανέργων

Κάποιες εταιρείες στέκονται δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά από την ανεργία είτε προσφέροντάς τους ειδικές τιμές σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου είτε εξασφαλίζοντας τη δωρεάν ανανέωση του συμβολαίου τους σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι.

Έκπτωση Ενστόλων

Την έκπτωση δικαιούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα και πότε τι χρειάζομαι;

Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου το οποίο εγγυάται την κάλυψη Αστικής Ευθύνης του οχήματός σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Η πράσινη κάρτα ουσιαστικά είναι το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε εκτός Ελλάδας και είναι απαραίτητη όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΟΧ.

Η πράσινη κάρτα θεωρητικά δεν χρειάζεται σε περίπτωση που ταξιδεύετε προς χώρες του Ε.Ο.Χ (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάιν) την Ανδόρα και την Κροατία αλλά εμείς σας προτείνουμε να την προμηθεύεστε και σε αυτή την περίπτωση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πράσινη Κάρτα:

 • Η Πράσινη Κάρτα συνήθως δεν έχει χρέωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες – μπορεί να υπάρξει κάποια χρέωση από ορισμένες ασφαλιστικές για ειδικούς προορισμούς.
 • Σας καλύπτει για Αστική Ευθύνη και όχι για τις προαιρετικές καλύψεις (πχ κλοπή) – εάν επιθυμείτε την επέκταση αυτών των καλύψεων και στο εξωτερικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να δείτε εάν μπορούν να σας τις δώσουν και εάν ναι, με τι κόστος και ποιες προϋποθέσεις.
 • Όταν την παραλάβετε, καλό είναι να ελέγξετε ότι: η ημερομηνία ισχύος της σας καλύπτει για τη διάρκεια του ταξιδιού σας, οι χώρες που θα ταξιδέψετε δεν έχουν διαγραφεί με Χ και ότι όλα τα στοιχεία του οχήματός σας είναι γραμμένα σωστά.
 • Να ζητάτε την έκδοση πράσινης κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας ώστε να είστε έτοιμοι.
Τι πρέπει να προσέξω στην ασφάλεια αυτοκινήτου μου αν είμαι νέος οδηγός ή αν το αυτοκίνητό μου οδηγείται και από νέο οδηγό;

Oι ασφαλιστικές εταιρείες τιμολογούν με αυξημένα ασφάλιστρα την περίπτωση που η ασφάλεια αυτοκινήτου αφορά νέους οδηγούς, λόγω στατιστικών στοιχείων που δείχνουν ότι η απειρία οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών. Η αύξηση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 30% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης.

Νέοι οδηγοί θεωρούνται αυτοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο ή 24ο έτος της ηλικίας τους (ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία), καθώς και αυτοί που πήραν πρόσφατα το δίπλωμά τους (σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους από σήμερα). Τα ασφάλιστρα τιμολογούνται σε κανονικά επίπεδα όταν σταματήσουν να ισχύουν αυτοί οι χρονικοί περιορισμοί, συνήθως με αυτόματη διαδικασία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Εάν θέλετε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας το οποίο οδηγεί και νέος οδηγός, θα πρέπει να δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία τη χρήση του οχήματος από νέο οδηγό. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχήματος γίνεται έλεγχος του διπλώματος του υπαίτιου και εφόσον αυτός είναι – μη δηλωμένος – νέος οδηγός, επιβάλλονται πρόστιμα προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος που φθάνουν έως το 60% των ετησίων ασφαλίστρων.