Κατοικία

Η κατοικία σου, κύρια ή εξοχική, αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά σου στοιχεία. Η απόκτησή της είναι αποτέλεσμα προσωπικών σου ή οικογενειακών κόπων και επένδυσης υψηλών κεφαλαίων. Η κατοικία αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα απλό περιουσιακό στοιχείο, είναι o δικός σου πολύτιμος χώρος. Στο σπίτι σου δημιουργούνται τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής και κατοικούν τα πιο αγαπημένα σου πρόσωπα.

home insurance

Πόσο καλά προστατευμένος είναι αυτός ο πολύτιμος χώρος από αιφνίδιους και πολλές φορές καταστροφικούς κινδύνους που τον απειλούν; Η ασφάλεια κατοικίας διασφαλίζει το κεφάλαιο που θα χρειαστείς για να αποκαταστήσεις οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο σπίτι σου και εξασφαλίζει την ομαλή επιστροφή στην αρχική του κατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μη διαταραχθεί σημαντικά η καθημερινότητά σου.

Ενδεικτικές καλύψεις για την κατοικία σου

 • Φωτιά, έκρηξη από κάθε αιτία, καπνός, βραχυκύκλωμα
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες
 • Σεισμός
 • Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι
 • Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων
 • Κλοπή και ζημιές κλέπτη
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκαφών
 • Θραύση καθρεπτών και τζαμιών
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης, έξοδα μετακομίσεως
 • Απώλεια ενοικίων
 • Αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
 • Νομική Προστασία
 • Τεχνική Βοήθεια
Χρειάζομαι ασφάλεια κατοικίας;

Κάποιοι από τους παράγοντες που θα σε βοηθήσουν να σκεφτείς αν χρειάζεσαι ασφάλιση κατοικίας είναι οι ακόλουθοι:

 • H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Η σεισμικότητα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα συχνή και σε κάποιες περιπτώσεις έντονη σε βαθμό που να προκαλεί καταστροφικές συνέπειες στις περιουσίες.
 • Οι πυρκαγιές και οι εμπρησμοί δυστυχώς αποτελούν φαινόμενα με αυξημένη συχνότητα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε, σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα πρωτόγνωρες καταστροφές εξαιτίας πυρκαγιών.
 • Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που παρατηρούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές.

Το κράτος, δυστυχώς, αδυνατεί να αποζημιώσει τους πληγέντες γρήγορα και για το σύνολο των ζημιών όταν συμβεί κάτι από τα παραπάνω αφού δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός μηχανισμός ούτε οι απαιτούμενοι πόροι.

Ειδικές κατηγορίες ασφάλισης κατοικίας

Ενυπόθηκες κατοικίες

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη. Πολλές από τις κατοικίες έχουν αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Ως δανειολήπτης είσαι υποχρεωμένος να ασφαλίσεις την κατοικία σου για τις καλύψεις που θα σου ζητήσει η τράπεζα. Βάσει της εγκυκλίου 462/14-05-2013 της Τράπεζας της Ελλάδας είσαι ελεύθερος να επιλέξεις την ασφαλιστική εταιρία με την οποία θα συνάψεις το συμβόλαιο καθώς και τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σου σύμβαση. Ακόμα και αν το αρχικό σου ασφαλιστήριο πραγματοποιήθηκε μέσω της τράπεζας κατά την εκταμίευση του δανείου, μπορείς στην ανανέωση του συμβολαίου σου να προσκομίσεις στην τράπεζα, ασφαλιστήριο της επιλογής σου.

Εξοχική κατοικία

Η εξοχική σου κατοικία απειλείται από τους ίδιους κινδύνους που απειλείται και η κύρια κατοικία σου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κίνδυνοι μπορεί να είναι και περισσότεροι αν αναλογιστείς ότι το εξοχικό σου μπορεί να βρίσκεται κοντά σε μια δασική περιοχή, οπού ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι μεγάλος, ή σε κάποιο νησί όπου καιρικά φαινόμενα όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι θύελλες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσεις ότι το εξοχικό αποτελεί ένα περιουσιακό σου στοιχείο την επίβλεψη του οποίου δεν μπορείς να έχεις σε καθημερινή βάση.

Κατοικίες ιδιαίτερης αξίας

Αν η κατοικία σου είναι πολυτελούς κατασκευής και περιλαμβάνει περιεχόμενο υψηλής αξίας, τότε το πληρέστερο επίπεδο κάλυψη είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να την προστατεύσεις από κάθε κίνδυνο. Καλύψεις που μπορείς να έχεις ενδεικτικά είναι:

 • Κατά παντός κινδύνου με παγκόσμια ισχύ
 • Έργα τέχνης & συλλογές
 • Κοσμήματα και τιμαλφή
 • Υψηλά όρια αστικής ευθύνης
 • Κάλυψη πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας

Στις κατοικίες ιδιαίτερης αξίας πολλές φορές κρίνεται απαραίτητο, πριν την ασφάλιση, να γίνει πραγματογνωμοσύνη της κατοικίας και του περιεχομένου της ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ασφάλιση των αξιών αυτής. Οι διαδικασίες της πραγματογνωμοσύνης σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται από εξειδικευμένους συνεργάτες και πάντα με τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου τηρώντας φυσικά διαδικασίες εμπιστευτικότητας.