Επενδυτικά & Συνταξιοδοτικά Πλάνα

Ενημερώσου - Προγραμμάτισε - Πράξε

Τα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου αποτελούν σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις αποταμίευσης και επένδυσης, ικανές να καλύψουν απλούς αλλά και σύνθετους χρηματοοικονομικούς σχεδιασμούς. Ενδεικτικοί στόχοι χρηματοοικονομικών σχεδιασμών αποτελούν η δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, η χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών, η αγορά περιουσιακών στοιχείων ή ακόμα και η αξιοποίηση υπάρχοντος κεφαλαίου με στόχο την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων.

Συνταξιοδοτικός Σχεδιασμός
Συνταξιοδοτικός σχεδιασμός dfadvisors

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις την οποία οι περισσότεροι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, κοντινό ή μακρινό – ανάλογα με την ηλικία του καθενός, είναι το εισόδημα με το οποίο θα ζούμε κατά τη συνταξιοδότηση. Θα μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής που είχαμε όσο εργαζόμασταν; Θα μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε όνειρα και επιθυμίες που θα έχουμε εκείνη την περίοδο της ζωής μας; Θα μπορούμε να πραγματοποιούμε ταξίδια που ενδεχομένως δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όσο εργαζόμασταν;

Η απάντηση στα παραπάνω μπορεί να είναι θετική και αισιόδοξη υπό μια προϋπόθεση. Να αναλάβει ο καθένας μας την ευθύνη να αποταμιεύει συστηματικά και πειθαρχημένα μέσω προγραμμάτων δημιουργίας κεφαλαίου, με στόχο να δημιουργήσει για το μέλλον του μια πηγή εισοδήματος συμπληρωματική προς οποιαδήποτε σύνταξη θα του προσφέρει ο κρατικός φορέας. Κατά τη συνταξιοδότηση θα δεχτούμε ένα εισοδηματικό σοκ. Η εισροή των χρημάτων θα μικρύνει απότομα και θα πρέπει να ζήσουμε ξαφνικά με πολύ λιγότερα χρήματα, καλύπτοντας όμως τις ίδιες ή και περισσότερες ανάγκες!

Αν μεριμνήσουμε έγκαιρα για τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού πλάνου προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας, η περίοδος της συνταξιοδότησης μπορεί να είναι μια πραγματικά ξέγνοιαστη περίοδος, όπως άλλωστε της αξίζει να είναι!

Σπουδές παιδιών

Η χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς στόχους μιας οικογένειας.

Η ύπαρξη ενός κεφαλαίου στο ξεκίνημα των σπουδών δίνει το πλεονέκτημα της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος, της χώρας ακόμα και της διάρκειας των σπουδών.

Ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου σπουδών αποτελεί ένα ιδανικό “δώρο”, που αξίζει να ξεκινήσετε να κάνετε από νωρίς στο παιδί σας ή στο εγγόνι σας.

Ένα δώρο που θα απολαύσει την κατάλληλη στιγμή και θα του δώσει τα φτερά που χρειάζεται για το μέλλον του.

Σπουδές παιδιών - dfadvisors
Αξιοποίηση υπαρχόντων κεφαλαίων

Τα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική “διέξοδο” για συσσωρευμένα και αναξιοποίητα κεφάλαια που συνήθως διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι αποδίδουν στα χρήματα σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Οι χαμηλές, διαχρονικά, αποδόσεις έχουν στρέψει την προσοχή του κοινού σε προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα με σκοπό τη εξεύρεση υψηλότερων αποδόσεων. Η τοποθέτηση μέρους των κεφαλαίων σε επενδυτικά προϊόντα επιτρέπουν στον επενδυτή να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Πρόσβαση σε επενδυτικές επιλογές που ως μεμονωμένος επενδυτής θα ήταν δύσκολο να είχε
  • Διασπορά των επενδύσεων
  • Χαμηλά διαχειριστικά κόστη
  • Ρευστότητα – ευελιξία
  • Διαφάνεια και αυστηρό νομικό πλαίσιο

long-term investment

Πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου;

Τα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου αποτελούν ασφαλιστικούς μηχανισμούς στους οποίους ο ασφαλισμένος ορίζει το ποσό που επιθυμεί να τοποθετεί συστηματικά (κάθε χρόνο) ώστε στη λήξη του προγράμματος να εισπράξει το συσσωρευμένο κεφάλαιο είτε σε μορφή εφάπαξ είτε σε μορφή μηνιαίου εισοδήματος. Η τοποθέτηση των χρημάτων μπορεί να γίνει είτε σε προγράμματα εγγυημένης απόδοσης είτε σε επενδυτικά προγράμματα αμοιβαίων κεφαλαίων (Unit Linked).

Ποιος τύπος προγράμματος είναι κατάλληλος για εμένα;

Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ή και ο συνδυασμός αυτών γίνεται σε συνεργασία και με την καθοδήγηση εξειδικευμένων πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος λαμβάνεται υπόψη το επενδυτικό προφίλ του ασφαλισμένου, η διάρκεια αποταμίευσης, ο στόχος που επιθυμεί να επιτύχει ο ασφαλισμένος, άλλες επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ασφαλισμένου.

Τι ποσό μπορώ να τοποθετώ στα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου και για πόσο χρονικό διάστημα;

Το ποσό που μπορείτε να τοποθετείτε στα συγκεκριμένα προγράμματα εξαρτάται από την οικονομική σας δυνατότητα αλλά και από τον οικονομικό σας στόχο (τι ποσό επιθυμείτε να λάβετε ως εξαγορά στη λήξη και για ποιο σκοπό). Το ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο είναι € 50.

Η διάρκεια της αποταμίευσης επίσης εξαρτάται από τον οικονομικό σας στόχο. Ως βασική αρχή εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας αυτών των προγραμμάτων είναι η ύπαρξη μακροχρόνιου ορίζοντα, δηλαδή τουλάχιστον 12-15 έτη.

 

ζητήστε προσφορά